Atradi kļūdu? Ir labs ieteikums?

Autobildes.lv kolektīvs nenogurstoši strādā, lai pilnveidotu portālu un nodrošinātu Autobildes.lv lietotājiem portāla ērtu un foršu lietošanu. Mēs izvērtēsim katru kļūdas ziņojumu vai Jūsu ierosinājumu, un darīsim visu, lai to ātrāk salabotu vai ieviestu.

Lūdzu droši sūtiet savus priekšlikumus un ierosinājumus!

P.S. lai mūsu sadarbība būtu maksimāli efektīva, lūdzam pirms kļūdas ziņojuma nosūtīšanas vēlreiz pārlasīt tekstu un pārdomāt, vai apraksts ir pietiekami saprotams un vai tas izklāsta problēmu. Ja nepieciešams - papildiniet un precizējiet. Paldies jau iepriekš!

Tavs vārds:

Tavs e-pasts:

Ziņa: